• +90 212 438 0464

SGK Teşvikleri

SERVICES

SGK Teşvikleri


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen teşvikler nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından çeşitli yasalar ya da kanun hükmünde kararnameler ile koşulları belirlenen ve uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu genelgeleri ile yapılan, İstihdamı özendirmek, işsizliği azaltmak, kayıt dışı istihdamı önlemek ve düzenli prim ödemesini özendirmek amacıyla pek çok teşvik yürürlüğe alınmıştır.

Özel sektör işverenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairesi'ne ödedikleri primlerde ve vergilerde indirim, destek ve teşvikler sağlanmaktadır.

Teşviklerinden Faydalanabilir miyim?

Bütün özel sektör işverenleri çalışan sayısı fark etmeksizin SGK teşviklerinden faydalanabilirler. Şirketin personel sayısının artışta olması en önemli kriterdir. Bunlara ek olarak her teşvik ile ilgili bazı kriterler bulunmaktadır.

5 PUANLIK İNDİRİM- 5510

Özel sektör işverenleri, çalıştırıldıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prim esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm Sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Asgari Ücretli bir kişinin 5510 sayılı teşvikten yararlandığını düşündüğümüzde işletmeye Kazancı 178,88 TL olacaktır.(2021 yılı için)

Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK- 6111

Özel sektör işverenleri, 01/03/2011-31.12.2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Uygun şartları sağlayıp 6111 sayılı teşvikten yararlanan bir çalışanın işletmeye aylık KAZANCI;

Minimum : 733,39 TL.(2021 yılı için)

Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK- 14857

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları kuruma kayıtlı %40 ve üzeri engeli bulunan her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı hazinece karşılanması sağlanmaktadır.

14857 sayılı teşvikten yararlanan bir engelli personelin işletmeye aylık KAZANCI;

Minimum : 733,39 TL

Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ- YENİ NESİL TEŞVİK 17103-27103

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için (17103); brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için(27103); prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

7103 sayılı teşvikten yararlanan bir engelli personelin işletmeye aylık KAZANCI;

Minimum : 1.341,56 TL

Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

NORMALLEŞME TEŞVİĞİ 7252

Korona virüs süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine 30/6/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanmaktadır.

Bu uygun bir personel 2021 yılı için günlük 44,72 TL indirim kazanmaktadır.

Ortalama gün sayısı 30 olup bu teşvikten yararlanan bir çalışanın işletmeye aylık KAZANCI 1.341,56 TL’ dir.

Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

ARTI İSTİHDAM PRİM DESTEĞİ 27256

Normalleşme döneminde artacak ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi amacıyla işverenler tarafından 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere, fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere sigortalının prim ödeme gün sayısının 53,67 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar prim desteği sağlanmaktadır.

27256 teşvikine uygun bir personel 2021 yılı için günlük 53,67 TL indirim kazanmaktadır.

Çalışma gün sayısı 30 olup bu teşvikten yararlanan bir çalışanın işletmeye aylık KAZANCI 1.610,10 TL’ dir.

Detaylar için bize ulaşabilirsiniz.

Copyright @2022 PMDTR Designed By EYTSOFT