• +90 212 438 0464

İş ve Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmetleri

SERVICES

İş ve Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmetleri


Sosyal Güvenlik Reformu ve sonrasında çalışma mevzuatına gelen önemli değişiklikler, şirketlere ciddi yükümlülükler getirmektedir. Çalışma hayatında yer alan idari yaptırımların yükü ve artan denetimler telafisi güç sonuçlara sebep olabilmektedir. Yapılan düzenlemeler, şirketlere getirdiği ciddi yükümlülüklerin yanı sıra önemli fırsatlar da sunmaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı’nın dinamik yapısı ve karmaşıklığı işletmelere profesyonel desteği zorunlu kılmaktadır.

PMDTR olarak, ilgili kamu kurumlarında derin tecrübeye sahip uzman ekibimizle uyum denetimi, danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizi aşağıdaki kapsamda sunmaktayız. Bu hizmetimizle yaşanacak bir teftiş ve incelemeye karşı şirkette yer alan riskleri tespit eder ve olası kayıpların önüne geçerek İnsan Kaynakları operasyonlarında güven sağlamaktayız.

Bu kapsamda sunduğumuz temel bazı servisler aşağıdaki gibidir:

• Ücret bordolarının mevzuata uygunluğunun kontrolü süreci,

• Ücret bordrolarında bordo parametrelerinde yapılan hataların tespiti mevzuata uygunluk denetiminin yapılması,

• Ücret bordrolarında istisna tutarların mevzuata uygunluk denetimini yapılması,

• Ücret bordrosu, Aylık Prim Hizmet belgesi, Yevmiye defterinin mevzuata uygunluk denetimin yapılması,

• İşyeri kayıtlarının mevzuata uygunluk denetiminin yapılması,

• İş ve sosyal güvenlik riskleri konusunda yapılan deneatim sonuçlarının ve görülen eksikliklerin raporla yönetime sunulması,

• Teşviklerden doğru yararlanıp yararlanılmadığının tespiti,

• Muafiyet ve istisnaya konu uygulamaların kontrolü,

• Ücret bordrolarına istinaden son 5 yılda atılan muhasebe kayıtlarının incelenmesi,

• SGK ve İŞKUR kurumlarının gerçekleştireceği tüm denetimlerde, ilgili kurumlardaki kişilerle özel görüşmeler sağlamak suretiyle süreçlerin yönetimi.

Copyright @2022 PMDTR Designed By EYTSOFT