• +90 212 438 0464

İç Denetim Hizmetleri

SERVICES

İç Denetim Hizmetleri


Şirketlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesi amacıyla, bir organizasyonun, risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendiren ve geliştiren sistematik, disiplinli bir yaklaşımla oluşturulacak bir iç denetim sistemine ihtiyaçları olmaktadır. Bu doğrultuda şirket yönetimleri de, iç denetimin şirket organizasyonunda yaratacağı katma değeri de hesaba katarak, en uygun maliyetlerle yüksek kalitede iç denetim hizmeti almak için, bu hizmeti profesyonelce veren kurumlara başvurmaktadır.

PMDTR olarak Türkiye'de ve dünyada pek çok mükellefimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetlerimizle destek olmaktayız. Böylelikle konusunda uzman ekibimizle yönetim kurulları ve üst düzey yöneticilere kurumsal riskleri daha iyi yönetmeleri konusunda yardımcı olup, şirketlerin iç denetim sayesinde edindiği etkinliği, kaliteyi ve değeri artırmalarına yardımcı olmaktayız.

Copyright @2022 PMDTR Designed By EYTSOFT